Tartu mnt 18-51 Tallinn 10115 EESTI
kontakt@gemius.ee

Kas soovite võita hinnalisi auhindu?

Osalemiseks on vajalik teie e-posti aadress. Registreerige oma seadme brauseris e-posti aadress ja installeerige lisa „NetPanel“.

Teie võiduvõimalus!

Uudised „NetPanel Gemius“ kohta

Aktuaalne info „NetPanel Gemius“ kohta.

NetPanel’i selle kuu auhinnad

 💻Osale järgmises loosis ja võida! 🎧1x Juhtmevabad kõrvaklapid JBL🎥1x Droon🎟9x Apollo Kino kinkepilet Kuidas auhindu kätte saada? Täitke veebisadidil www.netpanel.ee asuv ankeet ja installeerige oma seadme brauserisse plugin NetPanel.Ärge unustage[…]

Read more

Palju õnne!

Selgitasime välja loosimise võitjad! Vaata oma e-posti postkasti – ehk oled võitja!

Read more

NetPanel’i selle kuu auhinnad

💻 Osale järgmises loosis ja võida! 🍊1x Mahlapress☀️1x Istuv võrkkiik🧳1x Väike kohver Kuidas auhindu kätte saada? Täitke veebisadidil www.netpanel.ee asuv ankeet ja installeerige oma seadme brauserisse plugin NetPanel.Ärge unustage märkimata[…]

Read more
Sagedased küsimused Gemius’e internetuuringute ja NetPlanet plugini kohta

Sagedased küsimused

Võttes arvesse Gemius’e vastajate kommentaare üle kogu Euroopa valmistasime ette vastused kõige sagedamatele küsimustele. Kui teil tekkis lisaküsimusi, siis palun võtke meiega ühendust.

Mis on Gemius?

Gemius – see on internetiuuringute ja kommunikatsiooni ettevõte, millel on 20-aastane kogemus andmete, lahenduste ja soovituste online- ja auditooriumiuuringute alal. Alates 1999. aastast viib Gemius läbi online-uuringuid enam kui 30 maailma riigis.

Mis on NetPanel?

NetPanel on Gemius’e interneti auditooriumi uuringute osa. Kasutajad, kes otsustasid installeerida oma brauseris NetPlanet’i plugini, muutuvad uuringus osalejateks ja osalevad iga kuu hinnaliste auhindade loosimises.

Miks mulle ankeeti kuvatakse?

Teile kuvatakse ankeet sellepärast, et te külastasite ühte veebisaitidest, mis osalevad uuringus gemiusAudience. GemiusAudience uuringu raames kogutakse igakuuliselt andmeid Valgevene internetikasutajate veebikäitumise kohta. Me püüame esitada uuringu võimalikult täpseid tulemusi, seega oleme pidevalt uute uuringus osalejate otsimisel.

Mis on gemiusAudience?

See on uuring, mis kasutab veebisaitide auditooriumide andmeid analüüsimiseks, veebisaitide konkurentsivõime hindamiseks ja veebireklaami kampaaniate planeerimiseks.

Mis on selle uuringu eesmärk?

Šis ir pētījums, kurā tiek izmantoti dati, lai analizētu interneta vietņu auditoriju, novērtētu vietņu konkurētspēju un plānotu reklāmas kampaņas.

Miks on vajalik andmete täpsus?

See aitab veebisaitide omanikel paremini mõista, milline sisu internetikasutajaid huvitab.

Kuivõrd täpsed/usaldusväärsed on uuringu tulemused?

Gemius on juba 3 aastat IAB Europe preemia laureaat nominatsioonis „Parim uuringumetoodika“. Meie uuringut kasutatakse mitmetes maailma maades turustandardina. Uuringu andmete kogumisel ja töötlemisel peab Gemius hoolikalt kinni Esomar’i reeglitest, et tagada küsitluse tulemuste täpsus ja usaldusväärsus.

Mis on Esomar?

Esomar – see on ülemaailmne professionaalne assotsiatsioon, mis toetab turualaseid, sotsiaalseid ja käitumisalaseid uuringuid ja lisab andmete analüüsile väärtust. Enam infot:

https://www.esomar.org/about-esomar.php
Miks ilmus minu brauserisse uus teie ankeediga aken?

Me valisime ankeedi kuvamise kõige mugavama viisi, et mitte segada teil veebisaidi sisu ülevaatamist ja osavõttu meie küsitlusest.

Andmed kogutakse plugin NetPanel abil, mille te saate alla laadida ja häälestada peale ankeedi täitmist oma brauseris. Peale plugin NetPanel’i brauserisse installeerimist saate te kohe uurimuses osalejaks ja võimaluse võita hinnalisi auhindu.

Kas plugin NetPanel on ohutu?

Me peame kinni isikuandmete kaitse seadusandlusest, seega on kogu teie informatsioon konfidentsiaalne. Me oleme rakendanud teie isikuandmete kaitseks kõiki vajalikke turvalisuse meetmeid.

Kas te kogute minu pangakaartide andmeid, sotsiaalvõrgustiku sõnumite sisu, paroole või muud sarnast informatsiooni?

Ei, me ei kogu isikuandmeid nagu pangarekvisiidid, paroolid, krediitkaartide numbrid, pangakonto rekvisiidid ja muud sellist infot.

Mis toimub teie poolt kogutud informatsiooniga?

Teie konfidentsiaalsus on meie jaoks tähtis, me teeme kõik teie andmete turvalisuse kindlustamiseks. Teie isiklik või ükskõik milline muu informatsioon, mis võimaldaks teid identifitseerida, ei ole kolmandatele isikutele edastatav. Kõik saadud andmed avaldatakse uuringu tulemustes üldistatuna.

Kes hakkab minu kontaktinfot kasutama?

Teie kontaktinfo on vajalik eranditult teiega kontakteerumiseks, et saata teavet loosimiste või auhindade kohta.

Gemius’e auhindade loosimise reeglid.

Palume teil leida mõned minutid Gemiuse auhindade loosimise reeglitega tutvumiseks.

Läbiviimise tähtajad

Loosimised toimuvad kord kuus. Läbiviimise kuupäev avaldatakse igal vastaval kuul (kui Organisaator ei ole teisiti korraldanud).

Osavõtu reeglid

Organisaator kohustub osalejat informeerima auhindadest, loosimise tingimuste muutmisest ja muust infost, mis on seotud andmete kogumisega. See info saadetakse osalejale e-postiga ning on samuti kättesaadav Facebook’i NetPanel Gemius Belarus lehel. Loosimise võitjaid teavitatakse e-posti teel. Pärast e-posti teel teavituse saamist kohustub võitja 14 kalendripäeva jooksul Organisaatorile vastama. Kui pärast selle tähtaja möödumist võitja Organisaatoriga ei kontakteerunud, valitakse uus võitja.


Auhinnad

• Auhindade nimekiri avaldatakse Facebook’i NetPanel Gemius Eesti lehel;
• Üks osaleja saab võita vastaval kuul võimalikest auhindadest vaid 1 (ühe);
• Auhinna võib kätte saada kulleriga võitja poolt antud aadressil;
• Auhinda ei saa asendada rahalise ekvivalendi või muu auhinnaga;
• Organisaator ei vastuta auhinna kaotamise/kahjustamise eest, mis ei ole tema poolt põhjustatud.


Kaebuste esitamise protseduur

• Kõik NetPanel’i uuringuga või võitude saamisega seotud kaebused tuleb saata Gemius’ele kirjalikus vormis aadressil: Gemius Eesti OÜ Tartu mnt 18-51, Tallinn, 10115, EESTI
• Kaebusi võetakse vastu mitte hiljem kui 45 päeva peale loosimise võitjate avaldamist.
• Kõik kaebused peavad sisaldama järgmist informatsiooni:
Nimi, aadress, telefoni number, e-posti aadress, Avaldaja postiaadress;
Kaebuse esitamise kuupäev;
Kaebuse põhjuse lühike selgitus;
Kaebuse lahendamiseks valitud meetod.
• Kaebused vaadatakse läbi 14 tööpäeva jooksul nende kättesaamise momendist;
• Avaldajat teavitatakse posti teel või vastavalt saatja soovile 7 päeva jooksul pärast kaebuse esitamise tähtaja lõppemist.

Peamine informatsioon

Gemius on interneti kasutajate igakuuliste NetPanel’i auhindade loosimise Organisaator.
Konkursi Organisaatori kontaktandmed (Gemius Eesti OÜ):
Gemius Eesti OÜ
Tartu mnt 18-51
Tallinn 10115
EESTI
E-posti aadress: kontakt@gemius.ee


Kes saavad loosimises osaleda?

Auhindade loosimine on avatud kõigile interneti kasutajatele, kes vastavad järgmistele tingimustele:
• Osaleja on täitnud Gemius NetPanel’i küsitlusankeedi;
• Osaleja on installeerinud oma seadme brauserisse plugin NetPanel’i;
• Osaleja oli aktiivne (kasutas internetti) vastaval kuul mitte vähem kui 15 päeva ja koostas päevas vähemalt ühe lehe ülevaate;
• Osaleja on andnud oma e-posti aadressi;
• Alaealised võivad NetPanel’i uuringus osaleda vaid lapsevanemate või hooldajate nõusolekul;
• Võitja ei tohi olla Gemius Eesti OÜ kaastöötja või tema lähedane sugulane;
• Võitja elab Valgevenes.


Osaleja isikuandmed

• Võitja peab edastama Organisaatorile järgmise informatsiooni: nimi, kodune aadress, telefoni number, e-posti aadress, postiaadress;
• Loosimise võitja, kes esitas ebaõige või puuduliku informatsiooni, kõrvaldatakse vastava kuu võitjate nimekirjast. Sel juhul valitakse võitja välja Organisaatori initsiatiivil;
• NetPanel uuringu osaleja nõustub sellega, et peale auhinna saamist tema nimi ja elukoht avaldatakse NetPanel Gemius Belarus’is, Facebook’i sotsiaalvõrgustikus ja Gemius’e postituses kõikidele NetPanel’i osalejatele;
• Kõiki osaleja isikuandmeid kasutatakse ainult teaduslikel eesmärkidel. E-posti aadressi kasutatakse võitudest või muudest NetPanel’i uuringuga seotud uudistest informeerimiseks.


Täiendavad tingimused

NetPanel uuringus osalemist käsitletakse kui kõigi ülaltoodud tingimuste täitmist;
Organisaatorid jätavad endale õiguse muuta auhindade loosimise tingimusi ilma sellest eelnevalt teatamata.

Kontaktid

Meiega kontakteerumiseks täitke allolev kontaktivorm või saatke kiri meie e-postiaadressile